Spel är en av livets höjdpunkter för många vuxna. Få andra sysselsättningar kan mäta sig med den adrenalinkick och spänning som just spel kan ge. Men för en del personer går spelandet överstyr. Det finns dem vars ekonomi blir helt ruinerad av spel, personer som satsar alla sina inkomster och tillgångar på spel i hopp om att vinna storvinsten. Det här leder naturligtvis till en mängd bekymmer och i värsta fall personliga tragedier. I Sverige karakteriseras 2,5 procent av befolkningen som spelmissbrukare och ungefär 8 procent har problem med att de spelar för mycket. Det är ganska skrämmande siffror. Vad gör då spelbolagen och samhället för att stävja utvecklingen?
 
De flesta spelbolag har idag insett att de har ett ansvar att motverka spelmissbruk. Till exempel så är spelbolagen mycket noggranna med att kontrollera att åldersgränser efterlevs. En del spelbolag, exempelvis Ladbrokes, har koll på sina kunders spelhistorik och kan informera kunden om spelandet börjar anta missbruk. Vissa av spelbolagen investerar även en liten del av sin vinst i forskning av om spelmissbruk. Att spelbolagen själva är medvetna om problematiken och påtar sig ett visst ansvar för att stävja spelmissbruk är naturligtvis positivt, men för den enskilde som har hamnat i spelfällan är det naturligtvis inte tillräckligt. Hjälp finns dock att få och man ska inte tveka att använda sig av den. Som nära anhörig till en person med spelproblematik måste man också se problemet i vitögat och försöka att hjälpa personen, även om det kan vara svårt. En behandling blir naturligtvis mest framgångsrik när personen själv är medveten om sitt spelberoende och motiverad att komma ur fällan.

För spelare med mycket svårt spelmissbruk finns idag ett antal behandlingshem där personen under en tid får vistas och får hjälp med att komma till rätta med sitt missbruk. Ett exempel på det är Kolmårdens behandlingshem i Östergötland. I Göteborg finns en öppen avdelning som tar i emot spelmissbrukare från hela västra Sverige. Man kan under vårdtiden få ekonomiskt stöd enligt Socialtjänstlagen. Många av behandlingsmetoderna bygger på KBT-metoden; genom kognitiv beteendeterapi lär sig personen att bli medveten om sitt handlande och får på så vis hjälp att bryta ett destruktivt beteende.

Om du känner att du börjar tappa greppet om ditt spelande eller har någon nära anhörig som gör det, så kan du ta kontakt med stödlinjen för spelberoende på telefon: 020- 81 91 00. Sajten www.spelberoende.se innehåller också mycket bra information om spelberoende och där kan du även hitta kontaktuppgifter till hjälp mot spelmissbruk.